In een tijdsbestek van anderhalve week, kreeg ik vier aanvragen voor een teambuilding voor secretaresses. Een presentatie, workshop of training voor het gehele secretariaat of zelfs voor álle secretaresses van een bedrijf (een cadeautje voor secretaressedag!). Vaak komt het initiatief vanuit het secretariaat, maar steeds vaker ook vanuit het management. Een mooie ontwikkeling.

De secretaresse of  managementondersteuner lijkt een steeds prominentere rol  in te nemen in organisaties. Dat was natuurlijk al zo, alleen lijkt er een omslag te komen in waardering van de secretaresse én het ook daadwerkelijk tijd, aandacht en geld besteden aan vakinhoudelijke ontwikkeling. Goed om te zien!

De trainingen en workshops zijn inspirerend, interactief, to the point en gericht op júllie secretariaat. We kunnen focussen op de (vaak verborgen) functionaliteiten van Outlook, OneNote, Word of Excel, de tips en trucs, papierloos werken, uniform en efficiënt werken, noem maar op. Lees hier de reacties.

Wil je een interactieve en inspirerende training of workshop voor je team, van iemand die het klappen van de zweep kent? Ik denk graag mee over de invulling.

Hartelijke groet,

wilma-grey-s

 

 

 

 

 

— foto Luke Walker