Laatst gewijzigd: 23 mei 2018

Nedermeijer Office is zich bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Hieronder staat aangegeven welke gegevens wij verzamelen en waarom en hoe wij deze bewaren. Door gebruik te maken van onze diensten of door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Onze contactgegevens:
Nedermeijer Office
Postbus 9002
3301 AA Dordrecht
06-11370997
www.nedermeijer.nl
office@nedermeijer.nl

Uw persoonsgegevens die wij verwerken
Nedermeijer Office verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of wij deze gegevens van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag voor meer informatie of een gericht advies, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op een andere wijze contact met ons opneemt. Daarnaast verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Functie
– Mobiele telefoonnummer
– E-mailadres
– Postadres voor factuur (crediteuren)
– Naam werkgever (alleen indien deze de factuur betaalt)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefoongesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen door de wet aangegeven bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN-nummer. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via office@nedermeijer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken
Nedermeijer Office verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding
– Het verzorgen van de door u gekozen opleiding
– Het verzenden van onze nieuwsbrief op basis van een abonnement voor onbepaalde tijd. In iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u uit te schrijven
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om diensten te versturen via e-mail
– Nedermeijer Office verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien dit met uw werkgever is overeengekomen, kunnen wij informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Uw gegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegevens aan ons of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nedermeijer Office neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nedermeijer Office) tussen zit. Nedermeijer Office gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: WordPress, Mailchimp en Office365.

<