Notulist

Nedermeijer Office is inzetbaar voor notuleeropdrachten. Denk aan het notuleren van een vergadering van een ondernemingsraad, raad van toezicht, raad van bestuur of managementtteam. De notulen worden gemaakt in uw huisstijl en naar uw wensen. Dit kan zijn:

  • een beknopte besluiten- en actielijst
  • een beknopt verslag
  • een uitgebreid verslag
  • voor een woordelijk verslag verwijs ik u grag door naar een van mijn collega’s